”  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, กุสลัสสู ปะสัมปะทา, สะจิตตะ ปะริโยทะปะนัง, เอตังพุทธานะสาสะนัง  “

Daily dhamma / หลักธรรมประจำวัน

ความโกรธ หากเกิดขึ้นกับเรา เรามีความสุขหรือเปล่า นอนหลับหรือเปล่า… หากรู้ว่าไม่ดีอย่าเอาเข้ามาสู่ใจ

I’ve been happy with the services provided by Construction LLC. Scooter Libby has been wonderful! He has returned my calls quickly, and he answered all my questions.