”  สัพพะปาปัสสะ อะกะระณัง, กุสลัสสู ปะสัมปะทา, สะจิตตะ ปะริโยทะปะนัง, เอตังพุทธานะสาสะนัง  “

Recent temple events & activities

Next event location / แผนที่งานต่อไป

No Events were found.

Daily dhamma / หลักธรรมประจำวัน

ความโกรธ หากเกิดขึ้นกับเรา เรามีความสุขหรือเปล่า นอนหลับหรือเปล่า… หากรู้ว่าไม่ดีอย่าเอาเข้ามาสู่ใจ